Onde Estamos


O Municipio emplazase xeográficamente na Comarca de Sarria, ao Sureste da provincia de Lugo, xunto cos términos municipais de O Incio, Láncara, Paradela, O Páramo, Samos e Sarria.

Linda ao Norte con Láncara e Becerreá, ao Leste con As Nogais e Pedradita do Cebreiro, e ao Sur-Oeste con Samos.

O Municipio presenta un relevo accidentado, dada a súa integración xeográfica nas estribacións das serras orientais galegas, e diseccionado, así mesmo, por sucesivos cursos fluviais orixinarios de acentuados vales encrestados; sendo iso, exemplo do seu diferenciación litolóxica, dominada po materiais pizarrosos, xunto cunha discreta banda calcárea .

Así pois, o seu territorio caracterizase por unha orografía abrupta, intercalada por pequenos vales fluviais e veigas fértiles, con cumes montañosas circundantes que erguen con facilidade por encima dos 1.000 m de altitude. Respecto diso, cabe destacar: ao Norte, Alto do Pico (1.202 m) e Meda (1.198 m), nos montes de Albela, e Alto dás Valiñas (1.101 m); ao Leste, os montes de Reboiro (1.156 m) e Seixo Redondo (1.325 m); e ao Sur, Serra de Oribio (1.443 m), Serra de Calderón (1.394 m), e o Alto de Espiñeiro (1.344 m) na Serra do Rañadoiro

En definitiva, no Territorio Municipal, o relevo manifesta unha clara dicotomía orográfica val-montaña, que enriquece unha paisaxe chea de contrastes e que condiciona determinantemente, á súa vez, o hábitat poboacional.