Estradas


Rede Viaria Autonómica

Constituída polas estradas propiedade da Xunta de Galicia, de ámbito provincial e comarcal.

LU-633. Atravesa o Municipio de Leste-Oeste polo seu terzo Sur, comunicando á capital municipal de Triacastela coas vilas próximas de Pedradita do Cebreiro, Samos e Sarria. No seu percorrido polo Territorio Municipal discorre, ademais de pola vila urbana de Triacastela, polos núcleos rurais de Pasantes e Ramil. A súa recente rehabilitación e ensanchamento de sección (12-14 m.), favoreceu un bo estado de conservación.

LU-637. Cun trazado sinuoso, enlaza coa estrada LU-633 en dous puntos dentro da xeografía municipal, nas proximidades dos núcleos rurais de Filloval e Biduedo. No seu percorrido polo Municipio, discorre polos núcleos rurais de Filloval, Vilar, Lamas e Biduedo. A súa sección viaria é de 5-8 m. de estado medio de conservación.

Rede Viaria Provincial

Constituída polas estradas propiedade da Deputación Provincial de Lugo, de ámbito comarcal e local:

PR-07-06. Inicio de vía no núcleo rural de Lamas, na parroquia do mesmo nome, e trazado en dirección Nordés ata o termo municipal veciño de Ás Nogais. No seu percorrido polo Municipio, atravesa polo núcleo rural de Meizarán.

PR-37-02. Comunica a estrada PR-07-06, á altura do núcleo rural de Lamas, co termo municipal contiguo de Ás Nogais. Estado de conservación medio e sección media de 5-6 m.

PR-45-05. Enlaza coa estrada autonómica LU-637, ao Sur do núcleo rural de Filloval, e percorrendo ao Municipio en dirección Sueste, pasando próxima ao núcleo rural de Queixadoiro, cara ao termo municipal veciño de Pedradita do Cebreiro. Presenta unha sección media de 4-5 m e un estado de conservación medio.

PR-62-01. Comunica a vila urbana de Triacastela co termo municipal veciño de Becerreá. No seu percorrido municipal discorre, en dirección Sur-Norte, polos núcleos rurais de Santalla, San Salvador e Toldaos. Sección media de 6-7 m., e estado medio de conservación.

PR-62-02. Enlaza o núcleo rural de Monte, parroquia de Monte, coa estrada provincial PR-62-01. Sección media de 6-7 m., e estado medio de conservación.